Danh sách nhà xe tuyến Hải Phòng Thanh Hóa, giời xe chạy, số điện thoại, lịch trình nhà xe

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN HẢI PHÒNG ĐI THANH HÓA

Bến xe Hải Phòng đi THANH HÓA : 4h45 ; 5h00 ; 5h45 ; 5h50 ; 6h10 ; 6h20 ; 7h00 ; 7h30 ; 8h00 ; 8h20 ; 8h50 ; 9h30 ; 10h45 ; 13h00 ; 13h10 ; 13h30 ; 14h20 ; 14h50 ; 15h00 ; 16h20 ; 16h55 ; 17h00 ; 17h30 ; 18h00 ; 18h30 ; 19h30

 

CÁC XE KHÁCH TỪ HẢI PHÒNG ĐI THANH HÓA

Xe Ngọc Tiến – 15B00358 – xuất bến 4h45 - Bến xe Cầu Rào đi bến xe Phía Tây Thanh Hóa

 

Xe Ngọc Tiến – 16H9226 – xuất bến 4h45 - Bến xe Cầu Rào đi bến xe Phía Bắc Thanh Hóa

 

Xe Ngọc Tiến – 15B00609 – xuất bến 4h45-5h50 - Bến xe Cầu Rào đi bến xe Phía Bắc Thanh Hóa

 

Xe Ngọc Tiến – 15B00357 – xuất bến 4h45-5h50 - Bến xe Cầu Rào đi bến xe Phía Bắc Thanh Hóa

 

Xe Hoàng Đông – xuất bến 5h00-8h00 - Bến xe Niệm Nghĩa đi bến xe Thường Xuân

 

Xe Ngân Chung – 36B03184 – xuất bến 5h45 - Bến xe Cầu Rào đi Yên Cát

 

Xe Thanh Long – 15B03880 – xuất bến 6h10 - Bến xe Niệm Nghĩa đi bến xe Phía Tây

 

Xe Tuấn Tài – xuất bến 6h20-7h00 - Bến xe Cầu Rào đi Triệu Sơn

 

Xe Tấn Tài – 15B01602 – xuất bến 7h30 - Bến xe Cầu Rào đi Vĩnh Lộc

 

Xe Tuấn Tài – xuất bến 8h20-13h30 - Bến xe Cầu Rào đi Hậu Lộc

 

Xe Đạt Lam – 36B01667 – xuất bến 8h50 - Bến xe Cầu Rào đi Thiệu Hóa

 

Xe Quang Đông – xuất bến 10h45-13h00 - Bến xe Niệm Nghĩa đi bến xe phía bắc Thanh Hóa

 

Xe Hào Hương – xuất bến 14h20 - Bến xe Cầu Rào đi Triệu Sơn

 

Xe Hải Phòng – xuất bến 15h00 - Bến xe Cầu Rào đi Ngọc Lặc

 

Xe Giang Anh – 36B03226 – xuất bến 16h20 - Bến xe Cầu Rào đi Nghi Sơn

 

Xe Sao Mai – 15B03690 -  xuất bến 17h30 - Bến xe Cầu Rào đi Bến Xe Cửa Đạt

 

Xe Đạt Lam – 36B00125 – xuất bến 9h30-18h00 - Bến xe Cầu Rào đi Triệu Sơn

 

Xe Đạt Lam – 36B00324 – xuất bến 13h10-18h30 - Bến xe Cầu Rào đi Ngọc Lặc

 

Xe Ngân Chung – 36B02666 – xuất bến 14h50 - Bến xe Niệm Nghĩa đi Yên Cát

 

Xe Nệm Nghĩa Hoằng Hóa – xuất bến 16h55 - Bến xe Niệm Nghĩa đi Hoằng Hóa

 

Xe Thanh Sang – 15B02857 – xuất bến 17h00 - Bến xe Cầu Rào đi Bá Thước

 

Xe Hoàng Đông – 15B03391 – xuất bến 19h30 - Bến xe Cầu Rào đi bến xe Cửa Đạt

 

----------------------------------------------------------------------------

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN THANH HÓA ĐI HẢI PHÒNG

THANH HÓA đi bến xe Hải Phòng : 5h30 ; 6h30 ; 6h45 ; 6h50 ; 7h30 ; 8h00 ; 9h00 ; 10h30 ; 11h00 ; 11h30 ; 12h20 ; 13h10 ; 13h45 ; 14h20 ; 14h30 ; 15h30 ; 16h20 ; 18h30 ; 19h20 ; 22h00

 

CÁC XE KHÁCH TỪ THANH HÓA ĐI HẢI PHÒNG

Xe Thanh Sang – 15B02857 – xuất bến 5h30 – Bá Thước đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Đạt Lam – 36B00324 – xuất bến 5h30-10h30 – Ngọc Lặc đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Ngân Chung – 36B02666 – xuất bến 6h30 – Yên Cát đi bến xe Niệm Nghĩa

 

Xe Sao Mai – 15B03690 – xuất bến 6h30 – Bến Xe Cửa Đạt đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Giang Anh – 36B03226 – xuất bến 6h50 – Nghi Sơn đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Ngân Chung – 36B03184 – xuất bến 6h30-13h45 – Yên Cát đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Quang Đông – xuất bến 6h45-7h30 – bến xe Phía Bắc Thanh Hóa đi bến xe Niệm Nghĩa

 

Xe Hoàng Đông – 15B03391 – xuất bến 8h00 – bến xe Cửa Đạt đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Hoằng Hóa – xuất bến 9h00 – Hoằng Hóa đi bến xe Niệm Nghĩa

 

Xe Ngọc Tiến – 15B00358 – xuất bến 10h30 – Bến xe phía tây Thanh Hóa đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Ngọc Tiến – 16H9226 – xuất bến 10h30 – Bến xe phía bắc Thanh Hóa đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Ngọc Tiến – 15B00609 – xuất bến 11h00-11h30-13h45– Bến xe phía bắc Thanh Hóa đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Ngọc Tiến – 15B00357 – xuất bến 11h00-11h30-13h45 – Bến xe phía bắc Thanh Hóa đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Hoàng Đông – xuất bến 11h30 – bến xe Thường Xuân đi bến xe Niệm Nghĩa

 

Xe Thanh Long – 15B03880 – xuất bến 12h20 –bến xe phía tây đi bến xe Niệm Nghĩa

 

Xe Tuấn Tài – xuất bến 13h00-18h30 – Bến xe Cầu Rào đi Hậu Lộc

 

Xe Tấn tài – 15B01602 – xuất bến 13h10 – Vĩnh Lộc đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Hải Phòng – xuất bến 14h30 – Ngọc Lặc đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Đạt Lam – 36B01667 – xuất bến 14h30 – Thiệu Hóa đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Đạt Lam – 36B00125 – xuất bến 14h20-16h20-22h00 – Bến xe Cầu Rào đi Triệu Sơn

 

Xe Tuấn Tài – xuất bến 15h30 – Triệu Sơn đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Hào Hương – xuất bến 19h20 – Triệu Sơn đi bến xe Cầu Rào

 

Mọi chi tiết liên hệ hotline: Nhà xe Phương Trang, hoặc đặt xe giường nằm Hải Phòng Thanh Hóa tại đây

Danh sách nhà xe tuyến Hải Phòng Thanh Hóa, giời xe chạy, số điện thoại, lịch trình nhà xe, Du lịch Hòa Bình

NhaXePhuongTrang

Hệ thống đang xử lý. Tiến trình có thể mất vài phút...

Giảm giá: 10% - Giảm giá: 20% - Giảm giá: 30% - Giảm giá: 40% - Giảm giá: 50% - Giảm giá: 60% - Giảm giá: 70% -
1900 6786